ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2017-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu budynku Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika przy ul. Dudka 15a w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 24.2 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 5.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 301 KiB)
 • Informacja o wyborze (DOC, 304 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2017-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 298.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 302 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 25.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 262 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2017-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Budowa odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Lipowej w Sulęcinie - Etap I"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (DOC, 305 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 302.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (ZIP, 121.4 KiB)
 • Wyjasnienie nr 1 (DOCX, 117.3 KiB)
 • ogłoszenie (DOCX, 27.9 KiB)
 • budowa odcinka drogi - pliki do pobrania (ZIP, 6.1 MiB)
 • uzupełnienie SIWZ (ZIP, 6.4 MiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2017-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie” Kontrakt 1.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Wyjaśnienie nr 8 (PDF, 417.4 KiB)
 • wyjaśnienia nr 7 (PDF, 528.4 KiB)
 • wyjaśnienie nr 6 (PDF, 975.2 KiB)
 • wyjaśnienia nr 5 (PDF, 420.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 (PDF, 298.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 689.1 KiB)
 • wyjaśnienie nr 1 oczyszczalnia (PDF, 2.1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 9.9 MiB)
 • Załącznik 10 dokumentacja projektowa (ZIP, 672.7 MiB)
 • Załącznik 11 przedmiar robót (ZIP, 2.3 MiB)
 • Zmiana nr 1 do SIWZ (PDF, 971.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - oczyszczalnia (PDF, 77.8 KiB)
 • Przedmiary robót (ZIP, 178 KiB)
 • Zmiana nr 2 do SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik 1 formularz oferty (DOC, 346 KiB)
 • Załącznik nr 2 -JEDZ (DOC, 182.5 KiB)
 • SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 436.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 422.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 651 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty (PDF, 481.8 KiB)
 • Unieważnienie postepowania (PDF, 975.6 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2017-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sulęcin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze ofert (DOC, 298 KiB)
 • ogłoszenie (DOCX, 26.3 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 4.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 301 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2017-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sulęcinie” - Kontrakt 5
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Wyjaśnienie nr 2 (ZIP, 4 MiB)
 • wyjaśnienie nr 1 z dnia 02.08.2017 (PDF, 513.5 KiB)
 • SIWZ SUW Po zmianach (PDF, 810.9 KiB)
 • zmiana ogłoszenia UE z dnia 02.08.2017 (PDF, 77 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 12.3 MiB)
 • PFU (ZIP, 85.5 MiB)
 • Poprawny plik SIWZ (PDF, 11.9 MiB)
 • zalacznik-nr-1 formularz-ofertowy poprawiony K.5 (DOCX, 310.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 -JEDZ (DOC, 183.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 757.6 KiB)
 • Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (PDF, 552.1 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2017-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie”-Kontrakt 2 zadanie 3
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert poprawiona (PDF, 461.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 407.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 Kontrakt 2.3 (PDF, 389.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 4.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 335.3 MiB)
 • Poprawny plik SIWZ (PDF, 11.6 MiB)
 • Załącznik 1 formularz oferty poprawiony K.2.3 (DOC, 346 KiB)
 • Załącznik nr 2 -JEDZ (DOC, 183.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 433.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP (PDF, 296.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dziennik Unii Europejskiej (PDF, 104.1 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2017-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 IM. MAŁEGO PRZYRODNIKA PRZY UL. DUDKA 17 W SULĘCINIE.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 2017 przedszkole dach (ZIP, 20.5 MiB)
 • 2017 dach unieważnienie (DOC, 299.5 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2017-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ciągów komunikacyjnych wraz z pomieszczeniem WC w budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie Etap I - piętro i klatka schodowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (DOCX, 22.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 128.1 KiB)
 • 2017 remont urzędu (ZIP, 27.5 MiB)
 • Unieważn-korytarz (DOC, 298 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2017-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie- roboty budowlane” w ramach działania 2.5 oś priorytetowa IIProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (ZIP, 607.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 314 KiB)
 • 2017 park rob bud- Wyjaśnienie2 (DOC, 308 KiB)
 • 2017 park zielen- Wyjaśnienie1 (DOC, 310 KiB)
 • 2017 Park (ZIP, 17 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji