ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2017-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 2017_Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 114.5 KiB)
 • 2017_SIWZ (DOC, 901.5 KiB)
 • 2017_PFU (PDF, 3.1 MiB)
 • 2017_Audyt (PDF, 663.3 KiB)
 • Unieważnienie-Ostrów (DOC, 299 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2017-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu strażackiego wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2017_SIWZ_wóz strażacki (ZIP, 151.8 KiB)
 • 2017_wóz strażacki_Wyjaśnienie1 (DOC, 352 KiB)
 • 2017_wóz straż_ogłoszenie o zmianie (DOC, 24.5 KiB)
 • 2017_wóz strażacki_Wyjaśnienie2 (PDF, 307.6 KiB)
 • 2017_informacja z otwarcia ofert_zakup samochodu strażackiego (PDF, 61.9 KiB)
 • 2017 sam straz wybor (DOC, 35 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2017-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie-etap II” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2017 Park zaproj i wybud (ZIP, 81.4 MiB)
 • 2017_informacja z otwarcia ofert (DOC, 302.5 KiB)
 • 2017_ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 488.9 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2017-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2017 park zielen (ZIP, 16 MiB)
 • 2017_wyjaśnienie_1 (DOC, 306 KiB)
 • 2017_informacja z otwarcia ofert_park zieleń (DOC, 302 KiB)
 • park zieleń-ogł o wybor (DOC, 304.5 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2017-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie- roboty budowlane”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Park-rob bub ogł DUUE2017-OJS071-133918-pl (PDF, 167.4 KiB)
 • 2017_park_rob-bud (ZIP, 40.4 MiB)
 • 2017 unieważnienie_cz1_cz2 (DOC, 296 KiB)
 • 2017_informacja z otwarcia ofert_odnowienie zieleni (PDF, 175.1 KiB)
 • park odwodnien-ogł o wybor (DOC, 305 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2017-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ NA DZIAŁKACH NR 108, 464/1, 467, 488 OBR. 46 M. SULĘCIN
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 2017 Willowa kanalizacja deszcz (ZIP, 12.2 MiB)
 • 2017 Willowa Wyjaśnienie-1 (DOC, 339.5 KiB)
 • 2017 Info_z_otwarcia-Willowa (DOC, 309.5 KiB)
 • 2017Unieważnienie-Willowa (DOC, 296.5 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2016-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2016Cyfryzacja2 (ZIP, 5 MiB)
 • 2017 Info z otwarcia ofert (DOC, 299 KiB)
 • 2016 ogłosz o wybor Cyfryzacja (DOC, 303 KiB)
 • 2017 Cyfryzacja2 - ogł o udziel zam (PDF, 107.5 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2016-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w roku 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zima2017 ogl (DOC, 94.5 KiB)
 • Zima2017 SIWZ (DOC, 234 KiB)
 • Wykaz ulic i umowa do specyfikacji (DOC, 245.5 KiB)
 • Zima2017 Info_z_otwarcia_ofert (DOC, 300 KiB)
 • 2016zima2017_wybor (DOC, 297 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2016-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 02.01.2017 roku do 30.06.2017 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2016 dowozy ogł (DOC, 97.5 KiB)
 • 2016 dowozy siwz 2017 (DOC, 284 KiB)
 • 2016 dowozy Info_z_otwarcia_ofert (DOC, 300.5 KiB)
 • 2016 dowozy wybor (DOC, 297 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2016-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sulęcin.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłosz bzp (DOC, 82.5 KiB)
 • 2016 SIWZ odpady (ZIP, 153.2 KiB)
 • 2016inf z otwarcia ofert1 (PDF, 379.1 KiB)
 • 2016odpady wybor (DOC, 296.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji