ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 131
Data ogłoszenia
2014-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęcin w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2014 azbest (ZIP, 223.4 KiB)
 • 2014 azbest wynik (DOC, 36.5 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2014-05-15
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Sulęcin wraz z jednostkami organizacyjnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2014 ubezpieczeniaeGminy (PDF, 57.5 KiB)
 • 2014 ubezpGminywynik (PDF, 146.1 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2014-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzemesznie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2014_osp trzem (ZIP, 22.3 MiB)
 • 14_osp trzem STWiOR (ZIP, 2.4 MiB)
 • 2014 Przedmiar robót Trzemeszno (PDF, 328.9 KiB)
 • 2014 Sprostow-2-Remiza Trzemeszno (DOC, 70.5 KiB)
 • 2014 elektr sprost 3 (PDF, 970.2 KiB)
 • 2014 Remiza Trzemeszno wynik (DOC, 37.5 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2014-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Spokojnej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2014 SIWZ Przebudowa ulicy Spokojnej w Sulęcinie (DOC, 442 KiB)
 • 2014 Dokumentacja proj. - 1 (ZIP, 3.3 MiB)
 • 2014 Dokumentacja proj. - 2 (ZIP, 3.1 MiB)
 • zalcznik3 (PDF, 42.8 MiB)
 • 14_spokojnaPRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 454.7 KiB)
 • przebudowa ulicy spokojnej_wynik (DOC, 39 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2013-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Sulęcin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2013 cmentarz (ZIP, 94.7 KiB)
 • 2013 cmentarz wynik (DOC, 38 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2013-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w roku 2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2014 Specyfikacja na utrzymanie czystości na i wykaz ulic (DOC, 314.5 KiB)
 • 2014.12.04 Specyfikacja na utrzymanie czystości na i wykaz ulic (DOC, 316.5 KiB)
 • 2014wynik Zima (DOC, 25.5 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2013-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie, w imieniu Gminy Sulęcin, funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Sulęcin- Etap Trzemeszno Lubuskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2013nadzorTrzemeszno (ZIP, 73.1 KiB)
 • 2013_Inspekt Nadzo kan Trzem_wynik (DOC, 40.5 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2013-08-21
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Sulęcin - Etap Trzemeszno Lubuskie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ-Kanaliz Trzemeszno (DOC, 467 KiB)
 • harmonogram rzeczowo-finansowy (XLS, 39.5 KiB)
 • 2013 kanal TRZEMESZNO - WĘDRZYN CZ I (ZIP, 47.3 MiB)
 • 2013 kanal TRZEMESZNO - WĘDRZYN CZ II (ZIP, 31.2 MiB)
 • 2013 kanal TRZEMESZNO - WĘDRZYN STWIOR (ZIP, 16.8 MiB)
 • Sprostow-1-kan Trzem (DOC, 329.5 KiB)
 • 2013 kan Trzem wynik (DOC, 39.5 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2013-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap I.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2013 azbest (ZIP, 55.9 KiB)
 • 2013 azbest OFERTA (DOC, 44.5 KiB)
 • 2013 azbest zadanie (JPG, 129.5 KiB)
 • 2013 azbest wynik (DOC, 32.5 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2013-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Sulęcin w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2013 Dowozy PKS specyfikacja (DOC, 328.5 KiB)
 • 2013 dowozy wynik (DOC, 28.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji