ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Żeromskiego, Kościuszki i Piastowskiej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcjiDrukuj informację Zamówienie publiczne: Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Żeromskiego, Kościuszki i Piastowskiej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji

Szczegóły informacji

Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Żeromskiego, Kościuszki i Piastowskiej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Sulęcin

Finansowanie: Tak

Nr UZP: 2022/BZP 00424233/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-11-23 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-11-23 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin

Ogłoszono dnia: 2022-11-04 przez

Treść:

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie postępowania tj.: https://platformazakupowa.pl/transakcja/685592
« powrót do poprzedniej strony