ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa II odcinka ul. Inwestycyjnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywne przedszkole - twórczy maluch w Gminie Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni ulic Kościuszki oraz Witosa w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-08-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 2.2 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku Bankowego oraz ul. Żeromskiego i Batorego w Sulęcinie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Sulęcin na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji