ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trzemesznie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DROGOMINIE
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych ul. Fabryczna, ul. Żwirki i Wigury oraz Alei Ostrowskiej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego Os. Słoneczne II w Sulęcinie" - Etap IB: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żubrów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 28
Data ogłoszenia
2021-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Miechów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 29
Data ogłoszenia
2021-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego Os. Słoneczne II w Sulęcinie" - Etap Ia: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 2.5 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449.4 KiB)
  • SIWZ (ZIP, 661.1 MiB)
  • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 184.4 KiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.3 KiB)
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 268 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji