ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 2.5 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 472 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 753.9 MiB)
 • Tom IV - WYKAZ CEN - edytowalny_poprawiony (DOC, 304.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 194.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 758.8 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych - ul. Malinowa i Morelowa w Sulęcinie – Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Przemysłowej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 465.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 758.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 37.8 MiB)
 • Załącznikie edytowalne (DOC, 204.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 510.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 490.2 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części budynku użyteczności publicznej – Świetlicy w Żubrowie na Klub Senior +
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 476.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 20.8 MiB)
 • Załącznikie edytowalne (DOC, 486.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 35.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 510.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 522.1 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Sulęcin na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412.5 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 10.5 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 47.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 188.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 224.7 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Trzebowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.1 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 14.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (ZIP, 175.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 449.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 162.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 194 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2020-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Paska w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 513.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (ZIP, 181.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - PF (ZIP, 28.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 196.7 KiB)
 • Zmiana nr 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 1 MiB)
 • Uzgodnienia gestorów sieci (ZIP, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.5 KiB)
 • Zmiana nr 2 (PDF, 218.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ZIP, 12.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - błędnie umieszczona z innego przetargu (PDF, 162.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - prawidłowa (PDF, 338.7 KiB)
 • Ogłoszenie o odrzuceniu oferty (PDF, 413.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.4 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2020-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Trzebowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406.8 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 14.2 MiB)
 • Załączniki edytowalne (ZIP, 176 KiB)
 • Link do transmisji on-line - otwarcie ofert (TXT, 362 B)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 164.7 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 240.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 297 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2020-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 18.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 - JEDZ (ZIP, 88.6 KiB)
 • Załącznik nr 2a - JEDZ Instrukcja (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ edytowalne (DOCX, 31 KiB)
 • Klucz Publiczny (ASC, 700 B)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_59d3bea3-3592-4dd7-a536-fb4dadee195d (ASC, 700 B)
 • Opinia RIO z dnia 8 maja 2020 r. (PDF, 1.9 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 236 KiB)
 • Link do transmisji on-line - otwarcie ofert (TXT, 315 B)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 182.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 473.9 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2020-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu DZUUE (PDF, 163.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 108.5 MiB)
 • Klucz publiczny - MiniPortal (ASC, 700 B)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 991.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • CD1.zip.001 (001, 990 MiB)
 • CD1.zip.002 (002, 990 MiB)
 • CD1.zip.003 (003, 777.6 MiB)
 • CD2.zip.001 (001, 990 MiB)
 • CD2.zip.002 (002, 990 MiB)
 • CD2.zip.003 (003, 990 MiB)
 • CD2.zip.004 (004, 990 MiB)
 • CD2.zip.005 (005, 990 MiB)
 • CD2.zip.006 (006, 598.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 (PDF, 1 MiB)
 • ZMIANA NR 1 (PDF, 3.3 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (PDF, 3.3 MiB)
 • DZUUE - Ogłoszenie zmian (PDF, 107.1 KiB)
 • pliki - wyjaśnienia nr 4 (ZIP, 599.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 147.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 274.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji