ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2020-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 454.2 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 21.2 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - zał. nr 8 do SIWZ (ZIP, 53.5 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOC, 229 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 527.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 212.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (PDF, 469.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 342 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 390.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Sulęcin ul. Podgórna wraz z budową kanalizacji deszczowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 470.2 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - zał. nr 8 do SIWZ (ZIP, 25 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOC, 207.5 KiB)
 • Uzupełnienie dokumentacji projektowej (ZIP, 10.7 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 362.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200.4 KiB)
 • Zmiana nr 1 (PDF, 231.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • mapa_zakres_przetargu (PDF, 504.3 KiB)
 • PROFIL_zakres przetarg (PDF, 452.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 243 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 360.6 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 473.5 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 20.7 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 41.5 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOC, 219.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 217.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 198.9 KiB)
 • Zmiana nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 (PDF, 459.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 formularz ofertowy po zmianie (DOC, 175.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 157.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 208.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 250.1 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Sulęcin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 473.8 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 18.5 MiB)
 • Załączniki edytowalne (ZIP, 632 KiB)
 • 01 - załacznik nr 1 do SIWZ - OPZ - PFU (ZIP, 24.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 216.8 KiB)
 • Zmiana nr 1 (PDF, 380.4 KiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy-nowe brzmienie- 05.11.2019 r. (PDF, 379 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 725.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 178 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcin oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 447.1 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 9.9 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOC, 182.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 196.7 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana nr 1 (PDF, 193.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 248.7 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana nr 2 (PDF, 3.8 MiB)
 • Zaświadczenie z Załadu Ubezpieczeń Społecznych (PDF, 169.1 KiB)
 • Zaświadczenie Urzędu Skarbowego (PDF, 686.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 509.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (PDF, 438.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 208.7 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 589.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 827.1 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek w Sulęcinie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 442.3 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 2.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 36.5 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOC, 476 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 219.6 KiB)
 • Zmiana nr 1 (PDF, 819.2 KiB)
 • Dokumentacja uzupełniającya - parametry uzupełniające (PDF, 864 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 196.7 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana nr 2 (PDF, 239.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 213.5 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2019-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi giminnej w miejscowości Wędrzyn etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 426.7 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁACZNIKI — edytowalne (DOC, 142 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 3.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 202 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 230.3 KiB)
 • Poprawione zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 222.6 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2019-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 476.8 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 4.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.2 GiB)
 • Załączniki - wersja edytowalna (DOCX, 243.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 309.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 599.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do Wyjaśnienia nr 2 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 196.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 475.8 KiB)
 • dok. remont muszli koncertowej (PDF, 3.3 MiB)
 • zdjęcie istniejących głowic (JPG, 4.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 280.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 226.7 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2019-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2019 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie w dzienniku Urzędowy UE (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • JEDZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 403.5 KiB)
 • Załacznik nr 2a do SIWZ - JEDZ instrukcja UZP (PDF, 1.1 MiB)
 • zalaczniki 1, 3 i 4 do SIWZ wersja edytowalna (DOCX, 28.6 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7939410b-b676-4ff6-9ee5-0b0df85deee8 (ASC, 700 B)
 • Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 wraz z wypełnionym formularzem (PDF, 3 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 - Załączniki do formularza (PDF, 3.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.5 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 463.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 571.8 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 586178-N-2019 (PDF, 475.8 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 6.5 MiB)
 • Załączniki - wersja edytowalna (DOCX, 244.1 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.2 GiB)
 • WYJAŚNIENIE NR 1 WINNA GÓRA (PDF, 136.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 484.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 146.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji