ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ciagów komunikacyjnych wraz z pomieszczeniem WC w budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie etap I - piętro i klatka schodowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 27.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 364 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 299 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w roku 2018
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie z załącznikami (ZIP, 107.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 402.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 299.5 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów w trybie "zaprojektuj i wybuduj" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 381.8 KiB)
 • ogłoszenie (DOCX, 28.5 KiB)
 • załączniki (ZIP, 4.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 180.3 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 28.1 KiB)
 • pliki do pobrania (ZIP, 4.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 302 KiB)
 • unieważnienie postępowania (DOC, 300 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” Umowa POIS.02.03.00-00-0183/16-00
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 656.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia BZP z dnia 03-10-2017 (PDF, 240.4 KiB)
 • Zmiana do SIWZ nr 3 (PDF, 2.3 MiB)
 • Zał. nr 1 Formularz ofertowy - POPRAWIONY 3 (DOCX, 305.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia BZP z dnia 27-09-2017 (PDF, 239.3 KiB)
 • Zmiana do SIWZ nr 2 (PDF, 852 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zmiana do SIWZ nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 1 Formularz ofertowy - POPRAWIONY (DOCX, 304.6 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia BZP z dnia 15-09-2017 (PDF, 199.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 27.4 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 558.8 KiB)
 • Zał. nr 1 Formularz ofertowy - POPRAWIONY 2 (DOCX, 304.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 699.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP (PDF, 300.6 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej ul. Różana i Kwiatowa w Sulęcinie-etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 21.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 429.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (DOC, 305.5 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa w Sulęcinie etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 21.6 KiB)
 • SIWZ z dokumentacja projektową (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 303 KiB)
 • Ogloszenie o wyborze oferty (DOC, 305.5 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu budynku Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika przy ul. Dudka 15a w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 24.2 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 5.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 301 KiB)
 • Informacja o wyborze (DOC, 304 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 298.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 302 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 25.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 262 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Budowa odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Lipowej w Sulęcinie - Etap I"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (DOC, 305 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 302.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (ZIP, 121.4 KiB)
 • Wyjasnienie nr 1 (DOCX, 117.3 KiB)
 • ogłoszenie (DOCX, 27.9 KiB)
 • budowa odcinka drogi - pliki do pobrania (ZIP, 6.1 MiB)
 • uzupełnienie SIWZ (ZIP, 6.4 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji