ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-16
Data rozstrzygnięcia
2021-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 2.5 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 268 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-22
Data rozstrzygnięcia
2020-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych - ul. Malinowa i Morelowa w Sulęcinie – Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-09-10
Data rozstrzygnięcia
2020-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Przemysłowej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 490.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-24
Data rozstrzygnięcia
2020-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części budynku użyteczności publicznej – Świetlicy w Żubrowie na Klub Senior +
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 522.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-13
Data rozstrzygnięcia
2020-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Sulęcin na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 224.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-29
Data rozstrzygnięcia
2020-07-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Trzebowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 194 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-06-08
Data rozstrzygnięcia
2020-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Paska w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-04-30
Data rozstrzygnięcia
2020-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 473.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-04-08
Data rozstrzygnięcia
2020-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 274.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-01-08
Data rozstrzygnięcia
2020-02-07
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 390.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji