ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-17
Data rozstrzygnięcia
2021-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-23
Data rozstrzygnięcia
2021-10-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 2.2 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku Bankowego oraz ul. Żeromskiego i Batorego w Sulęcinie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-09
Data rozstrzygnięcia
2021-08-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Sulęcin na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-06
Data rozstrzygnięcia
2021-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trzemesznie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych ul. Fabryczna, ul. Żwirki i Wigury oraz Alei Ostrowskiej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-16
Data rozstrzygnięcia
2021-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-05-07
Data rozstrzygnięcia
2021-05-27
Tytuł zamówienia publicznego
"Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego Os. Słoneczne II w Sulęcinie" - Etap IB: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-03-10
Data rozstrzygnięcia
2021-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żubrów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-03-05
Data rozstrzygnięcia
2021-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Miechów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-03-03
Data rozstrzygnięcia
2021-03-24
Tytuł zamówienia publicznego
"Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego Os. Słoneczne II w Sulęcinie" - Etap Ia: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji