ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem, montażem i konfiguracją
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Sulęcin na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym siecią kanalizacyjną w m. Rychlik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa laptopów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa II odcinka ul. Inwestycyjnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywne przedszkole - twórczy maluch w Gminie Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni ulic Kościuszki oraz Witosa w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji