ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na potrzeby Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulęcinie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja Sulęcińskiego Ośrodka Kultury wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrów prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem, montażem i konfiguracją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Pineckiego, Kościuszki i Pl.Czarnieckiego w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Wiejskiej, Kościuszki i Batorego w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Żeromskiego, Kościuszki i Piastowskiej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem, montażem i konfiguracją
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji