ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żubrów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Miechów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego Os. Słoneczne II w Sulęcinie" - Etap Ia: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 2.5 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449.4 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 661.1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 184.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 268 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 2.5 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 472 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 753.9 MiB)
 • Tom IV - WYKAZ CEN - edytowalny_poprawiony (DOC, 304.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 194.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 758.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych - ul. Malinowa i Morelowa w Sulęcinie – Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Przemysłowej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 465.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 758.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 37.8 MiB)
 • Załącznikie edytowalne (DOC, 204.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 510.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 490.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części budynku użyteczności publicznej – Świetlicy w Żubrowie na Klub Senior +
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 476.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 20.8 MiB)
 • Załącznikie edytowalne (DOC, 486.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 35.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 510.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 522.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Sulęcin na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412.5 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 10.5 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 47.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 188.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 224.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Trzebowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.1 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 14.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (ZIP, 175.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 449.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 162.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 194 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji