ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na potrzeby Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulęcinie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja Sulęcińskiego Ośrodka Kultury wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrów prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego
Status zamówienia
w toku
Załączniki