ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 111
Data ogłoszenia
2013-01-11
Data rozstrzygnięcia
2013-01-18
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w roku 2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 112
Data ogłoszenia
2012-12-21
Data rozstrzygnięcia
2013-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu :Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sulęcin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 113
Data ogłoszenia
2012-12-18
Data rozstrzygnięcia
2013-01-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 114
Data ogłoszenia
2012-12-05
Data rozstrzygnięcia
2012-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sulęcin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • 12_usl_edu_wynik (DOC, 49.5 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2012-09-19
Data rozstrzygnięcia
2012-10-18
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej na Os. Ostrówek w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • 2012_stacja_cisn_wyniik (DOC, 26 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2012-09-05
Data rozstrzygnięcia
2012-10-18
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Pałacowej w Sulęcinie i Długoszynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • 2012_palacowa_wyniik4 (DOC, 25.5 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2012-07-31
Data rozstrzygnięcia
2012-08-21
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Pałacowej w Sulęcinie i Długoszynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 118
Data ogłoszenia
2012-07-25
Data rozstrzygnięcia
2012-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • 2012 SP trzemesz_wynik (DOC, 24 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2012-07-19
Data rozstrzygnięcia
2012-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Kredyt długoterminowy w wysokości 4.200.000 zł /słownie: cztery miliony dwieście tysięcy zł / na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 120
Data ogłoszenia
2012-07-05
Data rozstrzygnięcia
2012-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Pałacowej w Sulęcinie i Długoszynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • palacowa_wyniik2 (DOC, 20.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji