ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-04-12
Data rozstrzygnięcia
2022-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa II odcinka ul. Inwestycyjnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-03-17
Data rozstrzygnięcia
2022-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywne przedszkole - twórczy maluch w Gminie Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-01-31
Data rozstrzygnięcia
2022-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-12-01
Data rozstrzygnięcia
2021-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni ulic Kościuszki oraz Witosa w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-11-15
Data rozstrzygnięcia
2021-11-30
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-09-17
Data rozstrzygnięcia
2021-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-08-23
Data rozstrzygnięcia
2021-10-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 2.2 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku Bankowego oraz ul. Żeromskiego i Batorego w Sulęcinie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-08-09
Data rozstrzygnięcia
2021-08-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Sulęcin na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-07-06
Data rozstrzygnięcia
2021-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trzemesznie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych ul. Fabryczna, ul. Żwirki i Wigury oraz Alei Ostrowskiej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji