ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-06-16
Data rozstrzygnięcia
2021-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-05-07
Data rozstrzygnięcia
2021-05-27
Tytuł zamówienia publicznego
"Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego Os. Słoneczne II w Sulęcinie" - Etap IB: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-03-10
Data rozstrzygnięcia
2021-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żubrów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-03-05
Data rozstrzygnięcia
2021-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Miechów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-03-03
Data rozstrzygnięcia
2021-03-24
Tytuł zamówienia publicznego
"Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego Os. Słoneczne II w Sulęcinie" - Etap Ia: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-12-16
Data rozstrzygnięcia
2021-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 2.5 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 268 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-10-22
Data rozstrzygnięcia
2020-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych - ul. Malinowa i Morelowa w Sulęcinie – Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-09-10
Data rozstrzygnięcia
2020-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Przemysłowej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 490.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-07-24
Data rozstrzygnięcia
2020-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części budynku użyteczności publicznej – Świetlicy w Żubrowie na Klub Senior +
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 522.1 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-07-13
Data rozstrzygnięcia
2020-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Sulęcin na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 224.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji