ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-06-29
Data rozstrzygnięcia
2020-07-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Trzebowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 194 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-06-08
Data rozstrzygnięcia
2020-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Paska w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.4 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-04-30
Data rozstrzygnięcia
2020-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 473.9 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-04-08
Data rozstrzygnięcia
2020-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 274.6 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-01-08
Data rozstrzygnięcia
2020-02-07
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 390.5 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-12-27
Data rozstrzygnięcia
2020-02-07
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Sulęcin ul. Podgórna wraz z budową kanalizacji deszczowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 360.6 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-11-29
Data rozstrzygnięcia
2020-01-15
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 250.1 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-10-28
Data rozstrzygnięcia
2019-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Sulęcin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 178 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-10-15
Data rozstrzygnięcia
2019-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcin oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 827.1 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-10-11
Data rozstrzygnięcia
2019-11-05
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek w Sulęcinie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 213.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji