ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-09-30
Data rozstrzygnięcia
2019-10-29
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi giminnej w miejscowości Wędrzyn etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 230.3 KiB)
 • Poprawione zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 222.6 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-09-10
Data rozstrzygnięcia
2019-11-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 226.7 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-08-30
Data rozstrzygnięcia
2019-11-05
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2019 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 571.8 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-07-09
Data rozstrzygnięcia
2019-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • info z otwarcia (PDF, 185.2 KiB)
 • ogl o wyborz-dowozy (PDF, 154.9 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-02-19
Data rozstrzygnięcia
2019-03-27
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa targowiska w Sulęcinie. Budowa budynku socjalno- usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogł o wybor (PDF, 149.5 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-10-10
Data rozstrzygnięcia
2019-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie” oraz „Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 499.4 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-10-05
Data rozstrzygnięcia
2018-10-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej i chodnika w ulicy Willowej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-10-04
Data rozstrzygnięcia
2019-02-07
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.7 MiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-09-07
Data rozstrzygnięcia
2018-10-03
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja obiektu handlowo- usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 337.1 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2018-08-13
Data rozstrzygnięcia
2018-08-31
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja obiektu handlowo- usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 137.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji