ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2018-07-16
Data rozstrzygnięcia
2018-08-01
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 01.09.2018 roku do 30.06.2019 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 225.7 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2018-07-11
Data rozstrzygnięcia
2018-08-31
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa targowiska w Sulęcinie - Budowa budynku socjalno- usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 170.6 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2018-06-08
Data rozstrzygnięcia
2018-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja (PDF, 258.7 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2018-05-30
Data rozstrzygnięcia
2018-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulęcin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wybór cz. II (RTF, 94.9 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2018-05-25
Data rozstrzygnięcia
2018-06-18
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęcin w ramach zadania „realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap VI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze (DOC, 36 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2018-05-21
Data rozstrzygnięcia
2018-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej w miejscowości Wędrzyn etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wedrzyn ogł wybor (DOC, 307 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2018-05-11
Data rozstrzygnięcia
2018-06-20
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja obiektu handlowo- usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 287 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2018-04-30
Data rozstrzygnięcia
2018-06-20
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa targowiska w Sulęcinie .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 285.8 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2018-03-29
Data rozstrzygnięcia
2018-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa w Sulęcinie - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogrodow-ogł wybor (DOC, 304.5 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2018-03-22
Data rozstrzygnięcia
2018-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa dzierżawy fabrycznie nowych urządzeń drukujących wraz z naprawą i serwisem oraz dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogł o wyb (PDF, 59.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji