ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2019-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 476.8 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 4.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.2 GiB)
 • Załączniki - wersja edytowalna (DOCX, 243.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 309.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 599.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do Wyjaśnienia nr 2 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 196.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 475.8 KiB)
 • dok. remont muszli koncertowej (PDF, 3.3 MiB)
 • zdjęcie istniejących głowic (JPG, 4.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 280.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 226.7 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2019-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2019 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie w dzienniku Urzędowy UE (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • JEDZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 403.5 KiB)
 • Załacznik nr 2a do SIWZ - JEDZ instrukcja UZP (PDF, 1.1 MiB)
 • zalaczniki 1, 3 i 4 do SIWZ wersja edytowalna (DOCX, 28.6 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7939410b-b676-4ff6-9ee5-0b0df85deee8 (ASC, 700 B)
 • Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 wraz z wypełnionym formularzem (PDF, 3 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 - Załączniki do formularza (PDF, 3.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.5 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 463.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 571.8 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 586178-N-2019 (PDF, 475.8 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 6.5 MiB)
 • Załączniki - wersja edytowalna (DOCX, 244.1 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.2 GiB)
 • WYJAŚNIENIE NR 1 WINNA GÓRA (PDF, 136.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 484.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 146.6 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2019-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie - Etap I i Ia
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 21.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.2 GiB)
 • Przedmiar robót - dokument pomocniczy (XLS, 432 KiB)
 • uzupełnienie - przedmiar robót (ATH, 583.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 260.5 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2019-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłosz bzp (PDF, 2.7 MiB)
 • 2019 Dowozy (ZIP, 5.8 MiB)
 • info z otwarcia (PDF, 185.2 KiB)
 • ogl o wyborz-dowozy (PDF, 154.9 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2019-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcin oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego występować przejściowo deficytu budżetu Gminy Sulęcin
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 2019 Obsługa bankowa (ZIP, 7.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.9 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 207.1 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2019-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcin oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego występować przejściowo deficytu budżetu Gminy Sulęcin
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 2019 Obsługa bankowa1 (ZIP, 7.7 MiB)
 • wyjaśnienie nr 1 (PDF, 160 KiB)
 • wyjasnienie nr 2 (PDF, 168.4 KiB)
 • wyjaśnienie nr 3 (PDF, 209.2 KiB)
 • wyjaśnienie nr 4 (PDF, 195.6 KiB)
 • wyjasnienie nr 5 (PDF, 154.1 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 157.3 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2019-05-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcin oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego występować przejściowo deficytu budżetu Gminy Sulęcin
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 2019 Obsługa bankowa (ZIP, 7.7 MiB)
 • wyjaśnienie nr 1 (PDF, 560.6 KiB)
 • wyjaśnienie nr 2 (PDF, 213.7 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 148.2 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2019-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa targowiska w Sulęcinie. Budowa budynku socjalno- usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • TARGOWISKO WIATA (ZIP, 26.4 MiB)
 • wyjaśnienie nr 1 (PDF, 348.4 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 184.1 KiB)
 • ogł o wybor (PDF, 149.5 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2019-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 2019SUW Trzebow (ZIP, 65.4 MiB)
 • Wyjaśnienie-1 SUW Trzebów (PDF, 176.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 157.3 KiB)
 • wyjaśnienie nr 2 (PDF, 124.7 KiB)
 • Trzebow_przedmiary_SUW_2019 (ZIP, 46.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 157.7 KiB)
 • wyjaśnienie nr 3 (PDF, 367 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 303.4 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 148.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji