ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2018-01-16
Data rozstrzygnięcia
2018-02-15
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w roku 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 299.5 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2018-01-11
Data rozstrzygnięcia
2018-02-15
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ciagów komunikacyjnych wraz z pomieszczeniem WC w budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie etap I - piętro i klatka schodowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 299 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2017-12-01
Data rozstrzygnięcia
2018-01-10
Tytuł zamówienia publicznego
"Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów w trybie "zaprojektuj i wybuduj" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 180.3 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2017-08-30
Data rozstrzygnięcia
2017-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” Umowa POIS.02.03.00-00-0183/16-00
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 699.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP (PDF, 300.6 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2017-08-16
Data rozstrzygnięcia
2017-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej ul. Różana i Kwiatowa w Sulęcinie-etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (DOC, 305.5 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2017-08-04
Data rozstrzygnięcia
2017-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa w Sulęcinie etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o wyborze oferty (DOC, 305.5 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2017-07-28
Data rozstrzygnięcia
2017-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu budynku Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika przy ul. Dudka 15a w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (DOC, 304 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2017-07-28
Data rozstrzygnięcia
2017-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 298.5 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2017-07-25
Data rozstrzygnięcia
2017-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
"Budowa odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Lipowej w Sulęcinie - Etap I"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (DOC, 305 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2017-07-18
Data rozstrzygnięcia
2017-07-31
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sulęcin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze ofert (DOC, 298 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji