ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2019-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa targowiska w Sulęcinie. Budowa budynku socjalno- usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.3 MiB)
 • umowa (PDF, 5.8 MiB)
 • targowisko tabela (XLSX, 24.2 KiB)
 • oferta (DOCX, 64.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.6 MiB)
 • Projekt_Dokumenty (ZIP, 11.3 MiB)
 • sprostowanie nr 1 (PDF, 120.3 KiB)
 • przedmiar targowisko (PDF, 3.1 MiB)
 • sprostowanie nr 2 (PDF, 154.5 KiB)
 • unieważnienie targowisko (PDF, 134.4 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2018-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie” oraz „Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Tom I SIWZ (ZIP, 27 MiB)
 • Tom II SIWZ (ZIP, 12.2 MiB)
 • Tom III SIWZ - OPZ dla kontraktu 1 i 2 (ZIP, -1697256589 B)
 • Tom IV SIWZ (ZIP, 3.8 MiB)
 • NIE POBIERAĆ - pliki wadliwy - K1_CD_1_Batorego (ZIP, 13.3 MiB)
 • NIE POBIERAĆ - pliki wadliwy - K1_CD_1_Wiejska (ZIP, -1403585625 B)
 • NIE POBIERAĆ - pliki wadliwy - K1_CD_2_Batorego (ZIP, -2121800791 B)
 • NIE POBIERAĆ - pliki wadliwy - K2_CD_1_Paderewskiego (ZIP, 79.5 MiB)
 • NIE POBIERAĆ - pliki wadliwy - K2_CD_2_Paderewskiego (ZIP, -2121799481 B)
 • NIE POBIERAĆ - pliki wadliwy - K_1_CD_2_Wiejska (ZIP, 1.3 GiB)
 • Przeglądówka_K1_Batorego_CD1_CD2 (PDF, 5.6 MiB)
 • Przeglądówka_K1_Wiejska_CD1 (PDF, 1.6 MiB)
 • Przeglądówka_K1_Wiejska_CD2 (PDF, 2.3 MiB)
 • Przeglądówka_K2_Paderewskiego (PDF, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych (PDF, 545.4 KiB)
 • Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 162.1 KiB)
 • OPZ_czesc_TV.z08 (Z08, 1.9 GiB)
 • OPZ_czesc_TV.z07 (Z07, 1.9 GiB)
 • OPZ_czesc_TV.z06 (Z06, 1.9 GiB)
 • OPZ_czesc_TV.z05 (Z05, 1.9 GiB)
 • OPZ_czesc_TV.z04 (Z04, 1.9 GiB)
 • OPZ_czesc_TV.z03 (Z03, 1.9 GiB)
 • OPZ_czesc_TV.z02 (Z02, 1.9 GiB)
 • OPZ_czesc_TV.z01 (Z01, 1.9 GiB)
 • OPZ_czesc_TV.zip (ZIP, 1.3 GiB)
 • Zmiana nr 1 (PDF, 158.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 113.8 KiB)
 • Instrukcja - pobieranie plików (PDF, 578.1 KiB)
 • Zmiana nr 2 (PDF, 4 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 (PDF, 4.1 MiB)
 • Załącznik do Oferty nr 1.1.1 - poprawiony (DOCX, 616.5 KiB)
 • Załącznik do Oferty nr 1.1.2 - poprawiony (DOCX, 575.9 KiB)
 • Sprostowanie DZ.U.UE (PDF, 75.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie z BZP (PDF, 242.1 KiB)
 • Przedmiary Kontrakt I (ZIP, 442.5 KiB)
 • Przedmiary Kontrakt II (ZIP, 141.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 188.8 KiB)
 • Zmiana 3 (PDF, 2.8 MiB)
 • Załaczniki do Oferty 1.2.1 - poprawiony wersja nr 2 (DOCX, 593.8 KiB)
 • sprostowanie DZUUE z 04.12.2018 (PDF, 80.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie BZP z 04.12.2018 (PDF, 248.2 KiB)
 • Zmiana nr 4 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 489.6 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i i unieważnieniu postępowania - część I (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 499.4 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2018-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej i chodnika w ulicy Willowej w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2018 willowa (ZIP, 27.7 MiB)
 • ogl biuletyn (PDF, 420.9 KiB)
 • SWIZ zmiana (PDF, 4.3 MiB)
 • ZMIANA OGŁOSZENIA nr 2 (PDF, 545.7 KiB)
 • SIWZ ZMIANA nr 2 (PDF, 9.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 298.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 266.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2018-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ SUW (7Z, 99.2 MiB)
 • SIWZ SUW (ZIP, 103.8 MiB)
 • ogłoszonie w Dzienniku Unii Europejskiej (PDF, 140.7 KiB)
 • ogłoszenie Biuletynie Zamówień Publicznych (PDF, 437.7 KiB)
 • Zmiana nr 1 (PDF, 7.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 11.8 MiB)
 • Zmiana nr 2 (PDF, 719.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 (PDF, 1015.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 (PDF, 819 KiB)
 • Zmiana nr 3 (PDF, 725.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik do Wyjaśnień nr 4 - Inwentaryzacja z lat 80-tych (ZIP, 7.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie nr 3 (PDF, 199.1 KiB)
 • Sprostowanie DZUE - zmiana nr 3 (PDF, 72.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 5 (PDF, 282.5 KiB)
 • Zmiana nr 4 (PDF, 726.7 KiB)
 • Sprostowanie DZUE - zmiana nr 4 (PDF, 72.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie nr 4 (PDF, 199.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 726.5 KiB)
 • Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.7 MiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2018-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja obiektu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik - wyposażenie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 2018 Rychlik wyposazenie (ZIP, 18.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 166.9 KiB)
 • wizualizacja poz. 49 (JPG, 65.2 KiB)
 • wizualizacja poz. 52 (1) (JPG, 70.9 KiB)
 • wizualizacja poz. 52 (2) (JPG, 76 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE nr 2 (PDF, 158.8 KiB)
 • SIWZ ZMIANA (PDF, 7.3 MiB)
 • sprostowanie nr 1 (PDF, 145.8 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 152.2 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2018-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja obiektu handlowo- usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Adaptacja obiektu Rychlik (ZIP, 23.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia przetargu (PDF, 203.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 337.1 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2018-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja obiektu handlowo- usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 13.6 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 137.5 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2018-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 01.09.2018 roku do 30.06.2019 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 25.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 64.3 KiB)
 • Info_z_otwarcia-dowóz dzieci (DOC, 302 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 225.7 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2018-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja obiektu handlowo- usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 2018 swietlica Rychlik1 (ZIP, 13.7 MiB)
 • Unieważnienie postepowania (PDF, 189.9 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2018-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa targowiska w Sulęcinie - Budowa budynku socjalno- usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2018 Targowisko 2 (ZIP, 6.9 MiB)
 • proj od g.g.-22.05 (ZIP, 4.9 MiB)
 • Sprostowanie 1-targowisko (DOC, 308 KiB)
 • 2018 Targowisko fotovoltaika (ZIP, 223.1 KiB)
 • targowisko-ogl o zmianie ogł (DOCX, 13.3 KiB)
 • Sprostowanie 2 (DOC, 308.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 240.5 KiB)
 • Sprostowanie 3 (PDF, 1.6 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. wykluczenia wykonawcy (PDF, 305.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. terminu (PDF, 309.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Infromacja z otwarcia ofert Targowisko (PDF, 203.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 170.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji