ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2017-07-14
Data rozstrzygnięcia
2017-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie”-Kontrakt 2 zadanie 3
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 433.2 KiB)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP (PDF, 296.1 KiB)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dziennik Unii Europejskiej (PDF, 104.1 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2017-05-31
Data rozstrzygnięcia
2017-08-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie- roboty budowlane” w ramach działania 2.5 oś priorytetowa IIProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (ZIP, 607.3 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2017-05-17
Data rozstrzygnięcia
2017-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu strażackiego wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 74
Data ogłoszenia
2017-04-27
Data rozstrzygnięcia
2017-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie-etap II” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • 2017_ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 488.9 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2017-04-13
Data rozstrzygnięcia
2017-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • park zieleń-ogł o wybor (DOC, 304.5 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2017-04-11
Data rozstrzygnięcia
2017-07-06
Tytuł zamówienia publicznego
„Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie- roboty budowlane”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • park odwodnien-ogł o wybor (DOC, 305 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2016-12-22
Data rozstrzygnięcia
2017-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • 2016 ogłosz o wybor Cyfryzacja (DOC, 303 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2016-12-16
Data rozstrzygnięcia
2016-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w roku 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 79
Data ogłoszenia
2016-12-08
Data rozstrzygnięcia
2016-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 02.01.2017 roku do 30.06.2017 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 80
Data ogłoszenia
2016-10-14
Data rozstrzygnięcia
2016-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sulęcin.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • 2016odpady wybor (DOC, 296.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji