ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrów prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja Sulęcińskiego Ośrodka Kultury wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki