ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-25
Data rozstrzygnięcia
2022-09-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-13
Data rozstrzygnięcia
2022-08-01
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Sulęcin na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-06-03
Data rozstrzygnięcia
2022-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym siecią kanalizacyjną w m. Rychlik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-20
Data rozstrzygnięcia
2022-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa laptopów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-04-12
Data rozstrzygnięcia
2022-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa II odcinka ul. Inwestycyjnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-17
Data rozstrzygnięcia
2022-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywne przedszkole - twórczy maluch w Gminie Sulęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-01-31
Data rozstrzygnięcia
2022-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-12-01
Data rozstrzygnięcia
2021-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni ulic Kościuszki oraz Witosa w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-11-15
Data rozstrzygnięcia
2021-11-30
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-09-17
Data rozstrzygnięcia
2021-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji