ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Sulęcin

Finansowanie: Nie

Nr UZP: 2022/BZP 00320168/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-12 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-09-12 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin

Ogłoszono dnia: 2022-08-25 przez